De toekomst van zonneparken? Productief, duurzaam én veilig

De toekomst van zonneparken? Productief, duurzaam én veilig
3 april 2023 cedric

De één weet alles over beheer en onderhoud van zonne-installaties. De ander dan weer over Nederlandse en Europese regelgeving, kwaliteitseisen en certificaten. Samen hebben ze een missie: zonneparken zo productief, duurzaam en veilig mogelijk maken. Ivo Stroeken (Solora) en Pim van Luik (Electrical Integrity Inspection) gaan er met plezier over in gesprek.

Het is duidelijk dat de mannen op één lijn zitten: ze vullen elkaar regelmatig aan, mijden de kwinkslagen niet, maar zijn bloedserieus als het om de inhoud gaat. Waarin vinden deze twee vakidioten elkaar? En hoe werken ze samen aan de hoogste kwaliteit van operations and maintenance voor zonneparken?

Streven naar maximale prestatie van zonneparken.

Als Solora en Electrical Integrity Inspection (E-ii) iets gemeen hebben, dan is het wel het streven naar kwaliteit. Maar ze streven naar meer: de ideale opzet van een zonnepark. Zodat een park maximaal kan presteren en zoveel mogelijk oplevert.

“We kunnen echt iets betekenen op het gebied van kwaliteit”.

De samenwerking begon in 2018. Solora deed toen voor het eerst een beroep op E-ii, om ervoor te zorgen dat één van hun zonneparken voldeed aan specifieke eisen van de verzekeraar. Dat lukte.

Ivo: “Solora’s core business is het onderhouden van zonneparken. Daar ligt onze expertise. E-ii leert ons hoe we kunnen voldoen aan de scherpste en breedste kwaliteitsnormen. Dat is voor Solora een waardevolle bron waar we altijd uit kunnen putten.”

Pim knikt instemmend: “De zonneparkbranche is een jonge markt waarin heel veel gebeurt. Toen we begonnen zaten we binnen de kortste keren aan 400 inspecties per jaar. Omdat de branche nog maar kort bestaat en er nog niet zoveel partijen zijn die zich bezighouden met de kwaliteit van zonne-installaties kun je echt wat betekenen op dat gebied.”

Doorvertaling van kwaliteitsnormen naar de praktijk voor zonneparken.

Voor zonne-installaties bestaan er verschillende normen, op internationaal, Europees en landelijk niveau. Die normen gaan bijvoorbeeld over minimale veiligheidseisen aan een installatie, en over hoe je veilig met zo’n installatie werkt. Normen zijn een vertaling van de wettelijke eisen. De grote uitdaging zit ‘m in het doorvertalen van deze normen naar de praktijk.

Die vertaling pakte E-ii op voor Solora. Het was nog een hele puzzel, want beide bedrijven wilden niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook aan die van verzekeraars en producenten. Hierbij wilden ze de normen bruikbaar maken voor ieder park. Het resultaat: een praktisch handboek met handvatten en stappenplannen, dat klanten future proof maakt.

Duidelijk handboek voor onderhoud aan zonneparken.

Ivo: “Dit handboek zet op een rij wat je moet doen, waarom je dat moet doen en hoe je het moet doen. Een praktisch voorbeeld: als er op een park klemmetjes moeten worden gecontroleerd, dan is dat niet te doen voor 10.000 klemmetjes. Welk percentage is representatief en met hoeveel voldoe je aan de norm? Daarmee kun je uit de voeten bij een controle.”

“Ander voorbeeld: Door de samenwerking van Solora en E-ii hebben technici nog duidelijkere instructies over wat bijvoorbeeld gevaren zijn, hoe je risico’s voorkomt en hoe je een installatie veilig opzet.”

Technische verrassingen voorkomen met complete rapportage.

Solora en E-ii leveren klanten een complete rapportage, inclusief duiding van bevindingen. Ivo: “Die duiding is noodzakelijk, omdat alleen scans en losse data niet veel zeggen. Uitkomsten kunnen op allerlei manieren worden geïnterpreteerd.

We maken die extra slag voor klanten, zodat ze inzicht krijgen in de technische staat en de prestaties van hun zonnepark. Hierdoor houden we zonneparken altijd op een minimaal kwaliteitsniveau en worden verrassingen bij periodieke inspecties voorkomen.”

Zonneparkinstallaties: veilig de hoogte in.

Momenteel werken Ivo en Pim aan een handboek speciaal voor zonne-installaties op daken. Ivo: “Locaties voor grote zonneweides worden steeds schaarser, daarom moeten zonne-installaties de hoogte in. Om dit voor klanten veilig te faciliteren willen we ook hiervoor specifieke handvatten op een rij zetten.”

Daarnaast behaalden ze recent samen het VCA-certificaat voor Solora. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Solora behaalde dit certificaat al bij een eerste audit. Pim vervolgt enthousiast: “Nu we het VCA-certificaat zo snel hebben bemachtigd, gaan we voor het nog veeleisender ISO-certificaat!”

Want hoe blij de mannen ook zijn met de huidige samenwerking: het kan altijd nóg beter.